ร้อยโทปรีชาพล พงษ์พานิช

ร้อยโทปรีชาพล พงษ์พานิช

หัวหน้าพรรค

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย
  • ปริญญาโท ด้านเศรษฐศาสตร์การเมือง มหาวิทยาลัยซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย

ประสบการณ์

  • อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดขอนแก่น พรรคเพื่อไทย
  • อดีตประธานคณะกรรมาธิการการสื่อสารและโทรคมนาคม
  • เคยรับราชการทหาร ประจำสำนักงบประมาณ กระทรวงกลาโหม