นายวิม รุ่งวัฒนจินดา

นายวิม รุ่งวัฒนจินดา

รองเลขาธิการพรรค

ประวัติการศึกษา 

•ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประสบการณ์ 

•อดีตที่ปรึกษาฝ่ายประชาสัมพันธ์ พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ อดีตนายกรัฐมนตรี

•อดีตที่ปรึกษาอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

•อดีตที่ปรึกษาอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

•อดีตกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทย

•อดีตรองโฆษกพรรคเพื่อไทย

•อดีตผู้สมัคร ส.ส. บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทย

•อดีตเลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีรัฐบาลยิ่งลักษณ์