นายมิตติ ติยะไพรัช

นายมิตติ ติยะไพรัช

เลขาธิการพรรค

ประวัติการศึกษา

•ปริญญาตรีคณะเศรษฐศาสตร์ ภาคภาษาอังกฤษ (EBA) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

•ปริญญาโท จากคณะเศรษฐศาสตร์ ภาคภาษาอังกฤษ (MABE) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 ประสบการณ์

•ประธานสโมสรเชียงรายยูไนเต็ด