นายต้น ณ ระนอง

นายต้น ณ ระนอง

รองเลขาธิการพรรค

ประวัติการศึกษา

•ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

•อบรมหลักสูตรผู้ฝึกสอนฟุตบอลระดับ C Asian Football Confederation

•หลักสูตรธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ International Transport & Business School

ประสบการณ์

•ผู้ฝึกสอนฟุตบอลระดับเยาวชน ชุมชนคลองเตย

•ล่ามการอบรมหลักสูตรผู้ฝึกสอนฟุตบอลระดับ B สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย

•ผู้ช่วยผู้ฝึกสอนฟุตบอล สโมสร Assumption United

•กรรมการผู้จัดการ 258 logistics group จำกัด