นายจุลพงษ์ โนนศรีชัย

นายจุลพงษ์ โนนศรีชัย

กรรมการบริหารพรรค

Eductation :ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ปริญญาโท สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ม.โอไฮโอ ประเทศสหรัฐอเมริกา

experience ประสบการณ์

  • ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศ
  • อดีตเอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น
  • อดีตเอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง
  • อดีตเอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล