นางสาวสุณีย์ เหลืองวิจิตร

นางสาวสุณีย์ เหลืองวิจิตร

รองหัวหน้าพรรค

ประวัติการศึกษา

•ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

•ปริญญาโท ศิลปะศาสตร์มหาบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 : ประสบการณ์

• อดีตคณะทำงานพรรคไทยรักไทย

• อดีตประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

• อดีตกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร

• อดีต ส.ส. พรรคไทยรักไทย เขต 2 จังหวัด พิจิตร

• อดีตเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

• อดีตเลขาธิการพรรคเพื่อไทย

• อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ระบบบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทย

• อดีตกรรมาธิการสาธารณสุข

• อดีตรองประธานกรรมาธิการคมนาคม

• นายกสมาคมไทยดำจังหวัดพิจิตร