นางสาวชยิกา วงศ์นภาจันทร์

นางสาวชยิกา วงศ์นภาจันทร์

นายทะเบียนสมาชิกพรรค

ประวัติการศึกษา:Education

  • ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยมหิดล อินเตอร์เนชั่นแนล ย้ายไปศึกษาต่อที่

Chark College เมืองแวนคูเวอร์ รัฐวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา

  • University of Washington แคมปัส Bothell ประเทศสหรัฐอเมริกา Seattle University

บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ รัฐวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา •ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

ประสบการณ์ :experience

  • อดีตคณะทำงานด้านการต่างประเทศ พรรคเพื่อไทย
  • อดีตคณะทำงานด้านการประชาสัมพันธ์ พรรคเพื่อไทย
  • อดีตคณะทำงานด้านนโยบายปี 2557 และ 2561 พรรคเพื่อไทย