นพ.พงษ์ศักดิ์ ภูสิทธิ์สกุล

นพ.พงษ์ศักดิ์ ภูสิทธิ์สกุล

รองหัวหน้าพรรค

ประวัติการศึกษา

•แพทย์ศาสตร์บัณฑิต ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

•วุฒิบัตรศัลยกรรมทั่วไป ศิริราชพยาบาล

ประสบการณ์

•อดีตผอ.รพ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่

•อดีตผอ.รพ.พร้าว จ เชียงใหม่

•ศัลยแพทย์ประจำ รพ.ศูนย์ราชบุรี

•ศัลยแพทย์ทั่วไป

•แกนนำกลุ่มพลเมืองก้าวหน้าราชบุรี