ดร.ฤภพ ชินวัตร

ดร.ฤภพ ชินวัตร

รองหัวหน้าพรรค

Education : ประวัติการศึกษา

•ปริญญาตรี วิทยาลัยควีนแบรี่ มหาวิทยาลัยลอนดอน

•ปริญญาโท มหาวิทยาลัยลอนดอนเมโทรโพลิแทน

•ปริญญาเอก สาขาการเมือง มหาวิทยาลัยรามคำแหง

experience ประสบการณ์

•CEO, Fire Dragon International Co., Ltd Thailand

•CEO, RKS Management Co., Ltd. Thailand