ดร.พฤฒิชัย วิริยะโรจน์

ดร.พฤฒิชัย วิริยะโรจน์

รองหัวหน้าพรรค

ประวัติการศึกษา

•ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

•ปริญญาโท สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยพิตส์เบิร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา

 ประสบการณ์

•อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบสัดส่วน สังกัดพรรคพลังประชาชน

•อดีตประธานคณะกรรมาธิการพานิชย์และทรัพย์สินทางปัญญา

•อดีตผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ สังกัดพรรคเพื่อไทย

•อดีตผู้แทนการค้าไทย ในรัฐบาลของนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร