วิธีสมัครสมาชิกพรรคไทยรักษาชาติ

วิธีสมัครสมาชิกพรรคไทยรักษาชาติ

1

สมัครใช้งานระบบเวปไซต์พรรคและล็อคอิน

2

ดาวโหลดแบบฟอร์มใบสมัครที่นี่ คลิ๊ก
หรือท่านสามารถกรอกข้อมูลใบสมัครออนไลน์
เพื่อดาวโหลดแบบฟอร์มที่กรอกข้อมูลสมบูรณ์แล้ว
ได้ที่หน้าสมัครมาชิกพรรค คลิ๊ก

3

เตรียมเอกสารประกอบการสมัคร
พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง ดังนี้
– สำเนาบัตรประชาชน
– สำเนาทะเบียนบ้าน
– รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว 2 รูป
– เอกสารอื่นๆ ( ถ้ามี )

4

นำใบสมัคร เอกสารประกอบการสมัคร
พร้อมค่าธรรมเนียมสมัครสมาชิกพรรค
มายื่นสมัครสมาชิกพรรคได้ที่
ที่ทำการพรรคไทยรักษาชาติ
( 99/385 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10120 )

สอบถามเพิ่มเติม โทร 02 013 4788