เครือข่ายสมาพันธ์ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทยเข้าร่วมสมัครสมาชิกพรรค.

เครือข่ายสมาพันธ์ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทยเข้าร่วมสมัครสมาชิกพรรค.