ภาพบรรยากาศการรับสมัครสมาชิก ด้วยรถอำนวยความสะดวกเคลื่อนที่ ณ ลานจอดรถด้านหน้าห้างแฟชั่นไอส์แลนด์

ภาพบรรยากาศการรับสมัครสมาชิก ด้วยรถอำนวยความสะดวกเคลื่อนที่ ณ ลานจอดรถด้านหน้าห้างแฟชั่นไอส์แลนด์