“ไทยรักษาชาติ” ลงพื้นที่ตลาดบ่อนไก่ ชาวชุมชนแห่สะท้อนปัญหา”

“ไทยรักษาชาติ” ลงพื้นที่ตลาดบ่อนไก่ ชาวชุมชนแห่สะท้อนปัญหา”