กรรมการบริหารพรรค

คณะกรรมการบริหารพรรคไทยรักษาชาติ

ดร.คณาพจน์ โจมฤทธิ์

ดร.คณาพจน์ โจมฤทธิ์

รองเลขาธิการพรรค

นางวรรษมล เพ็งดิษฐ์

นางวรรษมล เพ็งดิษฐ์

เหรัญญิกพรรค

ศ.ดร. รุ่งเรือง พิทยศิริ

ศ.ดร. รุ่งเรือง พิทยศิริ

กรรมการบริหารพรรค

นายต้น ณ ระนอง

นายต้น ณ ระนอง

รองเลขาธิการพรรค

นางสาวชยิกา วงศ์นภาจันทร์

นางสาวชยิกา วงศ์นภาจันทร์

นายทะเบียนสมาชิกพรรค

นายจุลพงษ์ โนนศรีชัย

นายจุลพงษ์ โนนศรีชัย

กรรมการบริหารพรรค

แชร์สิ่งดีๆ