ภาคอีสาน

ภาคอีสาน 6 เขต

จังหวัด

เขต

รายชื่อ

ประวัติ

1. บุรีรัมย์

1

พ.ต.ท. กิตติฤทธิ์ พูนสวัสดิ์

ดูประวัติ

5

ว่าที่ ร.ต. เสนาะ พรหมสวัสดิ์

ดูประวัติ

7

นายศิโรตม์ บุญข่าย

ดูประวัติ

8

นายวิธันพัศ เฮงวาณิชย์ถิรธนา

ดูประวัติ

2. มหาสารคาม

4

นายสรรพภัญญู ศิริไปล์

ดูประวัติ

3. อำนาจเจริญ

2

นายธนพล บุญมาลี

ดูประวัติ